PDA

View Full Version : Thông Báo  1. Thông Báo Thông Tin AlphaTest Máy Chủ LORENCIA - Phiên Bản Season 6.9 Full WebZen
  2. Thông Báo Máy Chủ LORENCIA Không Ủy Thác - Giới Hạn Reset - Không Webshop - Open 21/08
  3. Thông Báo Trì Hoãn Open Vào 19h00